Tule mukaan kirjoittamaan historiaa: Pirkanmaan järjestökysely 2022 on ensimmäinen laatuaan!

Tähän kyselyyn vastaaminen on todella tärkeää, jotta saamme yhteiseen vaikuttamistyöhön ajantasaista tietoa järjestöistä. Toivommekin runsaasti vastauksia ympäri Pirkanmaata KAIKILTA yhdistyksiltä, järjestöiltä, seuroilta ja säätiöiltä. Kyselyssä käytetään pääsääntöisesti järjestö-sanaa. Sillä tarkoitetaan kuitenkin kaikkea järjestön ja yhdistyksen toimintaa, mukaan lukien hankkeet ja erillisrahoitetut toimet, palvelutuotanto jne.

Kysely on avoinna 2.-30.6.2022
ja siihen vastaaminen kestää toimintanne laajuudesta riippuen n. 30 minuuttia.
Suora linkki kyselyyn on: https://link.webropol.com/s/Pirkanmaanjarjestokysely22
Pääset kyselyyn myös sivun vasemman laidan linkkiä, tai tekstin alta löytyvää kuvaa klikkaamalla.

Suurin osa kysymyksistä ovat pakollisia, eikä lomake anna siirtyä seuraavalle sivulle, ennen kuin tiedot ovat täytetty. Kyselyn voi myös välissä tallentaa, ja jatkaa vastaamista myöhemmin. Kyselyssä kysytään vuoden 2021 toimintatietoja. Mikäli tietoa ei ole tilastoitu, voitte arvioida sen kyselyyn. Kysymme paljon kuntakohtaista ja kohdennettua tietoa, jotta tuloksia voidaan hyödyntää myös kuntien näkökulmasta.

Kyselyn koonnissa ei käy ilmi yksittäisten järjestöjen tietoa, vaan alueellinen kokonaistilanne. Järjestökyselyllä tehdään näkyväksi järjestöjen monipuolista toimintaa ja palveluja, nostetaan esille järjestöjen tekemää hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistyötä sekä kuvataan järjestökentän tulevaisuusnäkymiä.

Kyselyn tuloksista kootaan Pirkanmaan Järjestökartta. Järjestökartta tarjoaa julkiselle sektorille tiivistetysti sellaista tietoa, jota ei ole ollut saatavilla kuvaamaan järjestöjen toiminnan merkitystä ja laajuutta.
Toimitamme järjestökyselyn tuloksista yhteenvedon niin kuntiin, hyvinvointialueen päätöksentekoon kuin kuntayhtymiin, jotta vastaukset tulevat parhaiten hyödynnetyksi.
Pirkanmaan järjestökartta on vapaasti käytettävissä myös järjestöjen muuhun vaikuttamistyöhön.

Vastaajien kesken arvotaan yhdistystoiminnan tukipaketti (100€).

Pirkanmaan järjestökyselyn tuottaa Pirkanmaan järjestöjen sote-ryhmä ja Artteli-kumppanuusyhdistys ry.
Jos teillä on kysyttävää tai tarkennettavaa liittyen kyselyyn, olettehan meihin yhteydessä:
Niina Salo-Lehtinen, järjestöasiantuntija, Järjestöjen sote-muutostuki, niina.salo-lehtinen@artteli.fi
Nina Lindberg, toiminnanjohtaja, Artteli-kumppanuusyhdistys ry, nina.lindberg@artteli.fi

 Muokattu viimeksi: 26.05.2022