PIRKANMAAN JÄRJESTÖT

#josmeitäeiolisi #järjestötpirkanmaa

Pirkanmaalla on

23

kuntaa

Joissa asuu yhteensä yli

521 000

ihmistä

Pirkanmaalla toimii yli

1000

sosiaali- ja terveysalan järjestöä

Järjestöt Pirkanmaalla saivat v. 2021 yli

24 miljoonaa

euroa avustusta
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAlta

Avustusta kunnilta saa

72 %

Pirkanmaalla toimivista yhdistyksistä tai järjestöistä*

Ilman kunnan avustusta

43 %

yhdistyksistä joutuisi vähentämään toimintaansa tai päättämään sen kokonaan*

Kysymysmerkki puhekuplan sisällä

MITÄ JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET TEKEVÄT?

Yhdistysten ja järjestöjen rooli moninainen.
Toiminnan keskiössä on jokaisen ihmisen oikeus saada apua, tukea, yhteisöllisyyttä ja tietoa sekä olla osallinen yhteiskunnassa.

Sydän puhekuplan sisällä

Ennaltaehkäisy ja tuki

Ennaltaehkäisy on inhimillisempää ja halvempaa kuin ongelmien korjaaminen. Matalan kynnyksen maksuton ohjaus- ja neuvonta ja varhainen puuttuminen säästää erikoissairaanhoidosta tai muista ”kovista kustannuksista”. Järjestöjen vapaaehtoisten tarjoama vertaistuki antaa voimia ja jaksamista erilaisissa elämäntilanteissa.

Henkilöhahmo jolla sylissä sydän
Rinnallakulkija

Järjestöjen toiminta täydentää julkisten palvelujen turvaverkkoa. Ihminen voi tarvita elämässään samanlaisessa tilanteessa olevien ihmisten tukea. Järjestöjen vapaaehtoiset, vertaistukijat tai kokemusasiantuntijat kulkevat tarvittaessa ihmisen rinnalla.

Tähtikuvitus

Toiminta, vapaaehtoisuus

Järjestöjen ja yhdistysten vapaaehtoiset vetävät vertaisryhmiä, harrastusryhmiä sekä taide- ja kulttuuriryhmiä. Vapaaehtoisten tekemä työ on arvokasta ja heidän ansiostaan järjestöjen toiminta on vaikuttavaa ja kosketuksissa ihmisten arkeen.

avoin kirja

Tiedontuotanto

Järjestöt tuottavat tietoa omalle kohderyhmälleen, kohderyhmän tarpeista lähtien. Tietoa kerätään ja tuotetaan mm. sairauksista, ihmisen oikeuksista sekä julkisen sektorin tuesta ja palveluista. Tiedontuotannon lisäksi järjestöt tarjoavat neuvontaa eri elämäntilanteissa.

maapallon kuva

Yhteiskunnallisuus

Järjestöt näkevät poliittisen päätöksenteon vaikutukset ihmisten arkeen. Järjestöt tukevat kohderyhmiensä äänen kuulumista sekä tekevät ihmisten kokemukset ja tarpeet näkyväksi. Tästä syystä järjestöt ovat tärkeitä tiedon välittäjiä ruohonjuuritasolta päätöksentekoon.

Kaksi puhekuplaa

Palveluntuotanto

Järjestöt toimivat myös palveluntuottajina tulevalla hyvinvointialueella. Palveluntuottajajärjestöillä on paikallistuntemusta, osaamista ja halua kehittää palveluita asiakkaiden kanssa yhteistyössä ja lisäksi verkostoja ja yksilöllisiä sekä moninaisia palveluita. 

Mitä sinä voit tehdä?

tähti

Päättäjänä

Järjestöillä on moninainen rooli osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä ja ongelmien ennaltaehkäisyä. Lisäksi ne kannattelevat ihmisiä korjaavien ja raskaampien julkisten palvelujen rinnalla ja ovat vahvasti muun palvelujärjestelmän tukena. Päättäjänä voit varmistaa, että järjestöyhteistyölle löytyvät tarvittavat rakenteet ja järjestöjen toimintaedellytyksiä tuetaan.

tähti

Kunnanvaltuutettuna

Kunnanvaltuutettuna voit varmistaa, ettei järjestöille suunnattuja kunta-avustuksia lasketa ja että järjestöt saavat toimintaansa käyttöön ilmaisia tai edullisia tiloja. Voit varmistaa, että kunnassasi panostetaan ennaltaehkäisyyn järjestötyötä tukemalla. Ennaltaehkäisy on aina inhimillisempää ja halvempaa kuin ongelmien korjaaminen.

tähti

Aluevaltuutettuna

Aluevaltuutettuna voit varmistaa, että järjestöjen kohderyhmän ääni tulee kuulluksi myös hyvinvointialueella. Onnistunut järjestöyhteistyö tarvitsee järjestöyhteyshenkilön sekä rakenteet, esimerkiksi järjestöneuvottelukunnan. Hyvinvointialue voi varmistaa järjestöjen toimintaedellytykset tukemalla järjestöjä avustuksin, ilmaisilla tiloilla ja mahdollisuudella osallistua palveluntuotantoon.

tähti

Kansanedustajana

Tunnista järjestötoiminnan yhteiskunnallinen merkitys ja laaja-alaisuus. Valtionavustukset mahdollistavat sosiaali- ja terveysjärjestöjen sekä liikunnan ja kulttuurisektorin toimintaedellytykset. Jos järjestöjen valtionavustuksista luovutaan tai niitä vähennetään, vaikutukset näkyvät nopeasti ihmisten huonovointisuuden lisääntymisenä ja kuormituksena julkisissa palveluissa.

tähti

Järjestötoimijana

Järjestötoimijana voit kommentoida ja  jakaa tämän sivun sisältöä omissa kanavissasi ja lisätä päättäjien tietoisuutta järjestöjen merkityksellisyydestä. Ole näkyvillä ja ilmoita, sekä pidä tietojasi yllä Lähellä.fi-verkkopalvelussa.

Tehdään yhdessä hyvästä näkyvää!

ARTTELI ON AIR

Artteli ON AIR on podcast hyvinvoinnista ja osallisuudesta.

PALVELUIDEN EI PITÄISI OLLA VAIN TULIPALOJEN SAMMUTTELUA
Julkaistu 4.4.


Päivi Kumpulainen, kokemusasiantuntija, Mielenterveysomaiset Pirkanmaa Finfami ry
Onni Westlund, lastensuojelun asiantuntija, Pesäpuu ry
 

KENELLÄ ON OIKEUS HYVÄÄN ELÄMÄÄN, ILOON JA HYVINVOINTIIN?
Julkaistu 18.4.


Anna Anttinen, järjestö- ja hankejohtaja, Mielen ry
Anu-Susanna Kallio, toiminnanjohtaja, Taimi ry
Katia Laakso, kehitysjohtaja Sopimusvuori ry
Klaus Lehtinen, puheenjohtaja, Mielenterveysomaiset Pirkanmaa Finfami ry
Vesa Vaittinen, toiminnanjohtaja Tampereen A-Kilta ry
 

VOI HYVIN! KANSANTERVEYDELLINEN KORONA-EXIT
Julkaistu 31.5.


Suvi Fried, projektipäällikkö, Markku-matkaava päiväpalvelu
Medeia Häkkilä, toiminnanjohtaja, Tampereen sydänyhdistys
Mira Kaaja, mielenterveyden edistämisen asiantuntija, MIELI Mielenterveys Tukitalo ry
Pia Nykänen, toiminnanjohtaja, Tampereen diabetesyhdistys
 


YLISUKUPOLVISUUS JA YHDENVERTAISUUS

Julkaistu 8.3.


Jaakko Illman, Eläinoikeuspuolue
Kari Kallio, Perussuomalaiset
Samuli Kangaslampi, Piraattipuolue
Johanna Loukaskorpi, Sosialidemokraatit
Janna Maula, Vihreät
Riikka Pöntinen, Feministinen puolue
Sari Tanus, Kristillisdemokraatit
 

KÖYHYYS JA YKSINÄISYYS
Julkaistu 22.3.


Leena Haapa-aho, Vasemmistoliitto
Joni-Petteri Kivistö, Liberaalipuolue
Susanna Lohiniemi, Kokoomus
Peter Löfberg, Ruotsalainen kansanpuolue
Petra Packalén, Kommunistinen puolue
 

#josmeitäeiolisi

Tilaa meidät pitämään koulutusta, jossa kerromme lisää järjestöjen asemasta ja tilanteesta kunnissa ja hyvinvointialueella.
Lähetä meille yhteystietosi, niin otamme yhteyttä!


*lähde: pirkanmaan järjestökysely