HÄMEENKYRÖ

Ajankohtaista

Tapahtumat ja toimintaa

Avoimet vapaaehtoistehtävät

Hämeenkyrössä toimivat yhdistykset

Vuokrattavat tilat Hämeenkyrössä

Yhdistystoiminnan tukena Hämeenkyrössä

Järjestöagentit yhdistysten yhteyshenkilöinä ja innostajina

Järjestötoiminnan kehittämiseksi kuntiin valitaan yhteistyöstä kiinnostuneiden yhdistysten yhteyshenkilöinä ja innostajina toimivia järjestöagentteja. Järjestöagentti edistää paikallisten yhdistysten verkostoitumista ja kunnan kanssa tehtävää yhteistyötä Artteli-kumppanuusyhdistyksen tuella.

Hämeenkyrön järjestöagentit

Eija Mäkipää, eija.makipaa(at)hronsy.fi 

Tapani Saarela, tapani.elmersson(at)gmail.com 

Jouko Hannu, jouko.hannu(at)gmail.com

TUTUSTU JÄRJESTÖAGENTTIEN TOIMINTAAN