Järjestöedustamon vaalit 2022

Järjestöedustamon kauden 2023-2024 ehdokasasettelu on alkanut

Järjestöedustamon ehdokasasettelu käynnistyi 10.10. ja päättyy 13.11.2022. Tampereella toimivat yhdistykset, järjestöt, säätiöt ja seurat voivat asettaa edustajiaan ehdolle järjestöedustamoon, jonka keskeisenä tehtävänä on lisätä vuoropuhelua järjestöjen ja kaupungin välillä. Edustamo kokoaa myös tietoa kaupunkilaisten hyvinvoinnista ja palvelutarpeista.

Järjestöedustamon vaalit käydään 8.12. klo 16.30-18.30 etäyhteyksin. Vaalit järjestetään sähköisesti ja äänestäjät ilmoittautuvat ennakkoon 1.12. mennessä. Tällöin lähetetään myös äänestäjien valtakirjat.

Näiltä sivuilta löydät tietoa järjestöedustamon kokoonpanosta ja ehdokasasettelusta. Lisätietoa voit pyytää Järjestöedustamon koordinaattoreilta.

Näin asetut ehdolle

Voit asettautua ehdolle järjestösi kautta. Edustajan ehdolle asettavan yhdistyksen tulee olla rekisteröity yhdistys, jolla on toimintaa Tampereella. Useampi järjestö voi asettaa ehdolle yhteisen ehdokkaan ja järjestöjä kannustetaankin yhteistyöhön ehdokkaan valinnassa.

Ehdokasasettelu päättyy 13.11.2022 klo 23:59.

Kaikki ehdolle asettautuneet esitellään näillä sivuilla ajalla alkaen 21.11.
Järjestöedustamon vaalit pidetään 8.12. klo 16.30-18.30.

 

Linkki: Ehdolle asettautuminen sähköisellä lomakkeella

Järjestökategoriat

 • Yleisjärjestöt
 • Kansanterveysjärjestöt
 • Vammaisjärjestöt
 • Potilasjärjestöt
 • Omaisjärjestöt
 • Mielenterveysjärjestöt
 • Päihde- ja riippuvuusjärjestöt
 • Liikuntajärjestöt
 • Työllisyyden edistämisen ja työttömien järjestöt
 • Kulttuurialan järjestöt
 • Monikulttuurijärjestöt
 • Ihmisoikeusjärjestöt
 • Kaupunginosajärjestöt
 • Ikääntyneiden järjestöt
 • Lapsi- ja perhetyön järjestöt
 • Nuorisojärjestöt
 • Ympäristö- ja luonnonsuojelujärjestöt

Järjestöedustamon toimikausi ja kokoonpano

Jokaiseen kategoriaan valitaan yksi varsinainen ja yksi varajäsen. Jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Yksi järjestö voi asettaa ehdokkaan vain yhteen kategoriaan.

Järjestöjäsenten lisäksi edustamon kokoonpanoon kuuluvat 3-6 kaupungin nimeämää edustajaa sekä koordinaattorit, joista toinen on kaupungin nimeämä ja toinen järjestökentän.

Koordinaattorit vastaavat toiminnan koordinoinnista, kuten kokousten koolle kutsumisesta, muistioiden kirjoittamisesta, viestinnästä sekä työryhmien ja avoimien työpajojen organisoinnista.

Valtakirja

Äänioikeuttaan käyttävät järjestöjen edustajat toimittavat valtakirjan viimeistään 1.12. vaaleihin ilmoittautumisen yhteydessä. Yksi henkilö voi valtakirjoilla edustaa useampaa järjestöä. Valtakirjaa ei voi toimittaa myöhemmin.

Yhdellä valtakirjalla voi äänestää yhdessä kategoriassa tai useammassa, jos järjestön toiminta ulottuu useampaan kategoriaan. Mikäli järjestö äänestää useammassa kategoriassa, on sen tarvittaessa esitettävä perustelut kategoriavalinnoille. Järjestö voi itse valita, mihin järjestökategoriaan kuuluu.

Äänestys

Kustakin vaaleilla valittavana olevasta järjestökategoriasta valitaan äänestämällä varsinainen jäsen ja varajäsen. Eniten ääniä saanut valitaan varsinaiseksi jäseneksi ja toiseksi eniten ääniä saanut varajäseneksi.

Äänestys toteutetaan sähköisenä 8.12. klo 16.30-18.30. Tästä syystä kaikkia äänioikeuttaan käyttäviä pyydetään ilmoittamaan äänestäjäksi etukäteen verkkolomakkeen kautta ja samalla lähettämään valtakirjansa. Annettujen valtakirjojen ja luovutettujen äänestyslippujen määrän on täsmättävä. Valtakirjojen laskenta suoritetaan ennen ääntenlaskun alkua.

Ääntenlasku ja ehdokkaat

Mikäli kaksi tai useampi ehdokas saa vaaleissa saman äänimäärän jossain järjestökategoriassa, suoritetaan arvonta.

Mikäli vaaleissa ei valita varaedustajaa jollekin kategorialle, voidaan vaaleissa nimetä hänelle varaedustaja muiden ehdolle asettautuneiden joukosta.

 

 

Järjestöedustamo kehittää Tampereen kaupungin ja järjestöjen kumppanuutta

Järjestöedustamon tehtävänä on arvioida ja kehittää kaupunki–järjestö -yhteistyötä monipuolisesti ja pitkäjänteisesti. Edustamo mahdollistaa järjestöjen osallistuminen vahvemmin kaupungin strategisten osa-alueiden arviointiin ja kehittämiseen asiantuntijaelimenä.

Erittäin tärkeässä roolissa on kuntalaisten hyvinvointiin ja arjessa pärjäämiseen liittyvän tiedon kokoaminen ja tiedon hyödyntäminen järjestöjen ja kaupungin kumppanuuden kehittämisessä.

 

Järjestöedustamon jäsenet ajalla 26.1.2021 – 31.12.2022

Jäsenet (17 kpl) edustavat oman taustajärjestönsä/-järjestöjensä lisäksi myös muita oman alan järjestöjä ja näiden jäsen- ja asiakaskuntaa. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan Järjestöedustamon ensimmäisessä kokouksessa.

Jäsenet:

 • Yleisjärjestöt: Mervi Janhunen-Ruusuvuori (Setlementti Tampere ry, Hämeen Sosiaaliturvayhdistys ry); varajäsenenä Tiina Virnes (Tarve ry)
 • Kansanterveysjärjestöt: Arja Mäkinen (Pirkanmaan Allergia- ja Astmayhdistys)
 • Vammaisjärjestöt: Sirpa Virtanen (Kynnys ry); varajäsenenä Jani Saarinen (Tampereen Seudun Aivovammayhdistys Ry)
 • Potilasjärjestöt: Minna-Elina Halen (Pirkanmaan AVH-yhdistys); varajäsenenä Katja Metsävainio (Tampereen Reumayhdistys ry)
 • Omaisjärjestöt: Tuija Seppänen (Tampereen Seudun Omaishoitajat ry)
 • Mielenterveysjärjestöt: Anu-Susanna Kallio (Taimi ry); varajäsenenä Klaus Lehtinen (Pirkanmaan mielenterveysomaiset – FinFami ry, Tampereen mielenterveysseura)
 • Päihde- ja riippuvuusjärjestöt: Miika Joenperä (Tampereen A-Kilta ry); varajäsenenä Hanni Nurmi (Nauha ry)
 • Liikuntajärjestöt: Marja Crusell-Kauppinen (Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry); varajäsenenä Juuso Laamanen (Koovee ry)
 • Työllisyyden edistämisen ja työttömien järjestöt: Maija Schnellhammer-Tuominen (Silta-Valmennusyhdistys ry); varajäsenenä Tomi Kuhanen (Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry)
 • Kulttuurialan järjestöt: Olli-Pekka Ulkuniemi (Tampereen Teatterimuseo ry); varajäsenenä Jarmo Skön (Vimmart-yhdenvertaisen taiteen oppilaitoksen tuki ry, Tampereen taidekasvatus ry)
 • Monikulttuurijärjestöt: Anne-Maria Järviö-Panzera (Oma ry)
 • Ihmisoikeusjärjestöt: Marjo Majlund (Suomen Punainen Risti, Tampereen osasto); varajäsenenä Jaana Häggman (Pro-tukipiste, Pirkanmaan Seta, Hivpoint, Positiiviset)
 • Kaupunginosajärjestöt: Katja Wallenius (Pispalan asukasyhdistys ry)
 • Ikääntyneiden järjestöt: Juha Salonen (Tampereen kansalliset seniorit ry); varajäsenenä Eero Portaankorva (Eläkkeensaajien Tampereen yhdistys ry)
 • Lapsi- ja perhetyön järjestöt: Johanna Kivistö (Tampereen Vanhemmat ry); varajäsenenä Maria Länsiö (Tampereen ensi- ja turvakoti ry)
 • Nuorisojärjestöt: Mari Uusi-Niemi (SPR Nuorten turvatalo); varajäsenenä Petteri Kiponoja (SDPL:n Tampereen aluejärjestö ry)
 • Ympäristö- ja luonnonsuojelujärjestöt: Jenni Rönkkö (Luonto-Liiton Hämeen piiri ry)

Tampereen kaupungin edustajat:

 • Suunnittelupäällikkö Mika Vuori; varalla hyvinvointikoordinaattori Jaana Ylänen
 • Kehittämispäällikkö Aija Karttunen; varalla aluekoordinaattori Noora Karumaa
 • Projektipäällikkö Kristiina Kemi; varalla palvelukoordinaattori Outi Koivisto

Koordinaattorit:

 • Susanna Lundström, Tampereen kaupunki
 • Nina Lindberg, Artteli-kumppanuusyhdistys

Lue lisää Tampereen järjestöedustamosta kaupungin verkkosivuilta

Voit myös tilata kaupungin yhdistyksille suunnatun uutiskirjeen