Orivesi

Ajankohtaista

Tapahtumat ja toimintaa

Harrastusmahdollisuudet

Avoimet vapaaehtoistehtävät

Orivedellä toimivat yhdistykset

Yhdistystoiminnan tukena Orivedellä

Järjestöagentit yhdistysten yhteyshenkilöinä ja innostajina

Järjestötoiminnan kehittämiseksi kuntiin valitaan yhteistyöstä kiinnostuneiden yhdistysten yhteyshenkilöinä ja innostajina toimivia järjestöagentteja. Järjestöagentti edistää paikallisten yhdistysten verkostoitumista ja kunnan kanssa tehtävää yhteistyötä Artteli-kumppanuusyhdistyksen tiimin tuella.

Oriveden järjestöagentit

Laura Jussila, jussila.laura86(at)hotmail.fi 

TUTUSTU JÄRJESTÖAGENTTIEN TOIMINTAAN