PARKANO

Parkano on vireä, noin 6 300 asukkaan kaupunki Pohjois-Pirkanmaalla. Parkanossa on erittäin aktiivinen harrastuskenttä sekä kolmas sektori, jotka tarjoajat paljon erilaisia toimintoja kaikenikäisille kuntalaisille. Parkanossa toimivat urheiluseuraverkosto sekä Tehdään yhdessä-järjestöfoorumi.

Ajankohtaista Tapahtumat Harrastusmahdollisuudet Vapaaehtoistehtävät Yhdistykset  Vuokrattavat tilat

Ajankohtaista

Tapahtumat ja toimintaa

Avoimet vapaaehtoistehtävät

Parkanossa toimivat yhdistykset

Vuokrattavat tilat Parkanossa

Yhdistystoiminnan tukena Parkanossa

Järjestöagentit yhdistysten yhteyshenkilöinä ja innostajina

Järjestötoiminnan kehittämiseksi kuntiin valitaan yhteistyöstä kiinnostuneiden yhdistysten yhteyshenkilöinä ja innostajina toimivia järjestöagentteja. Järjestöagentti edistää paikallisten yhdistysten verkostoitumista ja kunnan kanssa tehtävää yhteistyötä Artteli-kumppanuusyhdistyksen tuella.

Parkanon järjestöagentit

Taru Myllymäki, taru.myllymaki@evl.fi

Suvi Rintamäki, suvi.rintamaki@gmail.com 

TUTUSTU JÄRJESTÖAGENTTIEN TOIMINTAAN

Parkanon järjestöyhdyshenkilö

Vapaa-aikatoimen ohjaaja Elisa Vahosalmi, Puh. 044 7865 516, etunimi.sukunimi@parkano.fi

JÄRJESTÖT JA KUNNAT YHTEISTYÖSSÄ