Ruovesi

Ajankohtaista

Tapahtumat ja toimintaa

Avoimet vapaaehtoistehtävät

Ruovedellä toimivat yhdistykset

Yhdistystoiminnan tukena Ruovedellä

Järjestöagentit yhdistysten yhteyshenkilöinä ja innostajina

Järjestötoiminnan kehittämiseksi kuntiin valitaan yhteistyöstä kiinnostuneiden yhdistysten yhteyshenkilöinä ja innostajina toimivia järjestöagentteja. Järjestöagentti edistää paikallisten yhdistysten verkostoitumista ja kunnan kanssa tehtävää yhteistyötä Artteli-kumppanuusyhdistyksen tiimin tuella.

Ruoveden järjestöagentit

Pirjo Pajunen, pipa.pajunen(at)gmail.com 

Kirsi Lehto, kirsilehto(at)phpoint.fi, 0505279173 

TUTUSTU JÄRJESTÖAGENTTIEN TOIMINTAAN