SASTAMALA

Sastamala on vireä, noin 24 000 asukkaan kaupunki läntisellä Pirkanmaalla. Suomen Kirjapääkaupungiksi julistautuneelle Sastamalalle leimallisia ovat paitsi kirjat sekä Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu Herra Hakkarainen taloineen myös lentopallo, upeat kirkot, luonto sekä keskustaa ympäröivä vesistö.

Ajankohtaista Tapahtumat Harrastusmahdollisuudet Vapaaehtoistehtävät Yhdistykset  Vuokrattavat tilat

Ajankohtaista

Tapahtumat ja toimintaa

Avoimet vapaaehtoistehtävät

Sastamalassa toimivat yhdistykset

Vuokrattavat tilat Sastamalassa

Yhdistystoiminnan tukena Sastamalassa

Järjestöagentit yhdistysten yhteyshenkilöinä ja innostajina

Järjestötoiminnan kehittämiseksi kuntiin valitaan yhteistyöstä kiinnostuneiden yhdistysten yhteyshenkilöinä ja innostajina toimivia järjestöagentteja. Järjestöagentti edistää paikallisten yhdistysten verkostoitumista ja kunnan kanssa tehtävää yhteistyötä Artteli-kumppanuusyhdistyksen tuella. 

Haluaisitko ryhtyä järjestöagentiksi?

Ota yhteyttä: Riitta Kurki, riitta.kurki(at)artteli.fi, 050 468 7009

Sastamalan järjestöagentit

Sari Bamberg, rekry.sastamala@gmail.com

Jani Hanhijärvi, jari.hanhijarvi@gmail.com 

Marita Isosävi, marita.isosavi@luukku.com

Seppo Nissinen, nissisenseppo@gmail.com

TUTUSTU JÄRJESTÖAGENTTIEN TOIMINTAAN

Sastamalan järjestöyhdyshenkilöt

Eläkeläisjärjestöt: Mari Ollinpoika, Puh. 040 679 2515, etunimi.sukunimi@sastamala.fi

Kyläyhdistykset: Katariina Pylsy, Puh. 050 072 7741, etunimi.sukunimi@sastamala.fi

Liikuntajärjestöt: Tiina Haronoja, Puh 0400229147  etunimi.sukunimi@sastamala.fi

Nuorisojärjestöt: Tiina Haronoja, Puh.0400229147, etunimi.sukunimi@sastamala.fi

Sosiaalista vapaaehtoistyötä tekevät järjestöt: Mari Ollinpoika, Puh. 0406792515, etunimi.sukunimi@sastamala.fi

Taide-, kulttuuri- ja kotiseutuyhdistykset, opintojärjestöt: Päivi Mäki-Kerttula, Puh. 040 637 2443, etunimi.sukunimi@sastamala.fi

Yrittäjäyhdistykset: Tanja Aarnikuru, Puh. 040 582 3645, etunimi.sukunimi@sastamala.fi

 SASTAMALAN JÄRJESTÖYHTEISTYÖN OPAS